Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu

UNSA

UNIVERZITET U SARAJEVU
Broj: 0101-2556/20
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj:02-10-8/20 od 20. 02. 2020. godine i člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu objavljuje sljedeći 

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KRUGU KAMPUSA UNIVERZITETA U SARAJEVU