Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos - Univerzitet u Sarajevu

UNSA

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47353-3/21 od 23.12.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

  1. Stručni saradnik IKT – programer u Univerzitetskom tele-informatičkom centru                                                             (jedan izvršilac, na određeno vrijeme – 1 godina)                        

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

  • VSS/180-240 ECTS, tehničke, prirodno-matematičke ili društvene nauke
  • znanje engleskog ili drugog stranog jezika
  • radno iskustvo od 1 godine