Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos

UNSA

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe Vlade KS o postupku prijema u radni odnos („Službene Novine Kantona Sarajevo“, broj 9/19), Univerzitet u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos