Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija

Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija

Četvrtog dana 10. staff weeka učesnici su boravili u Rektoru Univerziteta u Sarajevu. Na programu je bila radionica o temi postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija. Radionicu je vodila prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Enita Nakaš. Učesnici su analizirali svoje matične institucije i odgovarali na pitanja kao što su kratkoročne koristi od internacionalizacije, posebno u kontekstu poslovanja i obrazovanja, dugoročne prednosti internacionalizacije, implementacija internacionalizacije kod kuće, te diskutovali koliko univerzitetski programi razmjene imaju potencijal da daju značajan doprinos nekoliko ciljeva održivog razvoja kao su kvalitet obrazovanja, jednakost spolova, smanjivanje nejednakosti, inkluzivnost itd.

Glavni zaključak ove radionice jeste da je učešće u ovom, ali i sličnim dešavanjima koji se dotiču ili fokusiraju na internacionalizaciju univerziteta može biti izuzetno korisno za studente i univerzitetsko osoblje jer je usmjereno na promociju globalne dimenzije visokog obrazovanja i istraživanja, te stvaranje međunarodnih veza i mogućnosti za razmjenu i saradnju sa univerzitetima i akademskim institucijama širom svijeta. Ujedno, međunarodna saradnja može igrati ključnu ulogu u uklanjanju stereotipa, predrasuda i doprinjeti promociji međusobnog razumjevanja među različitim kulturama i društvima, jer omogućava ljudima da upoznaju ljude iz različitih pozadina i razgovaraju o svojim iskustvima.

Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija
Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija
Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija
Učesnici 10. međunarodne sedmice obuke osoblja učestvovali na radionici o postizanja održivih razvojnih ciljeva u okviru internacionalizacije visokoobrazovnih institucija