Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka

Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka

Četvrtog dana Sedme međunarodne sedmice obuke, predstavnici 27 visokoobrazovnih institucija su u okviru ovog programa posjetili Olimpijski muzej u Sarajevu, gdje su pored posjete stalnoj postavci ovog muzeja imali priliku poslušati predavanje prof. dr. Slavenka Likića i mr. sci. Slobodana Klačara sa fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA o temi "Erasmus kao nova Olimpijada (Erasmus as a new Olympics)" gdje su se osvrnuli na 14. Olimpijske igre u Sarajevu, te Olimpijade i Erasmus kao međunarodne karika povezivanja ljudi i saradnje među institucijama.

Nakon posjete muzeju, učesnici su posjetili dva fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka, gdje su uživali u prekrasnim enterijerima, predstavljanju studijskih programa i upoznavanju sa religioznim životom u Sarajevu. Na Fakultetu islamskih nauka održane su i dvije prezentacije: "Kako UNSA promoviše Erasmus i utiče na porast broja odlaznih i odlaznih studenata" (koju je predstavio mr. sci Adnan Rahimić ispred Službe za međunarodnu saradnju), te "Organizacija internacionalizacije za inostrane studente", koje su predstavile profesorice sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Barseloni.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira Sedmu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine. Tim povodom, Rektorat Univerziteta u Sarajevu je domaćin predstavnicima 27 visokoobrazovnih institucija koji dolaze iz cijele Evrope.

Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka
Učesnici Sedme međunarodne sedmice obuke posjetili Olimpijski muzej, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka