10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

U cilju promocije Erasmus programa i umrežavanja Univerziteta u Sarajevu sa visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizirala je Desetu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 23. do 27. oktobra 2023. godine. Tim povodom, Univerzitet u Sarajevu je domaćin 24 učesnika, predstavnika 12 visokoobrazovnih institucija iz 9 zemalja (BiH, Hrvatske, Finske, Francuske, Njemačke, Litvanije, Portugala, Rumunije i Španije).

Univerzitet u Sarajevu, po uzoru na mnoge evropske univerzitete organizira aktivnosti u cilju što bolje promocije programa mobilnosti kao što je Erasmus+, te povećanja međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavno/naučnog i nenastavnog osoblja u cilju profesionalnog usavršavanja i akademskog napredovanja, kao i sticanja međunarodnog iskustva. Teme ovogodišnjeg Staff weeka je strateško planiranje internacionalizacije u okviru programa Erasmus+, kao i izazovi koje Erasmus koordinatori imaju prilikom implementiranja međunarodnih mobilnosti. Na ovaj način, na jednom mjestu kreirali smo prostor i platformu za razmjenu mišljenja i informacija o najboljim praksama u prevazilaženju prepreka u međunarodnim dolaznim i odlaznim mobilnostima.

U ponedjeljak, 23. oktobra 2023. godine 10. međunarodna sedmica obuke osoblja otvorena je obraćanjem prorektorice za međunarodnu saradnju prof. dr. Enite Nakaš, te prezentacijom rada Službe za međunarodnu saradnju i Univerziteta u Sarajevu, s posebnim fokusom na internacionalizaciju koju je održao mr. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik Službe za međunarodnu saradnju UNSA. Prvi dan je također bio posvećen predstavljanju zemlje i grada domaćina – Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Za učesnike je organizovan obilazak i upoznavanje Sarajeva.

Kroz petodnevni program 10. međunarodne sedmice obuke osoblja, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu omogućava učešće u raznim prezentacijama, seminarima, radionicama, te umrežavanje među partnerima i razmjenu dobrih praksi i iskustava. Pored toga, ovo je savršena prilika za promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine i predstavljanje Univerziteta u Sarajevu kao ozbiljnog i potencijalnog partnera za mnoge međunarodne projekte.

10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
10. međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu