Propis

Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 64. redovnoj sjednici održanoj 20. 12. 2023. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 01-21-23/23.

Pravilnikom o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu uređuju se osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata i osoblja na Univerzitetu u Sarajevu, vrsta i trajanje mobilnosti, postupak prijave, javne isprave, prava i obaveze studenata i osoblja, kao i druga pitanja u vezi sa provođenjem programa mobilnosti.

Sastavni dio Pravilnik čine aneksi (I-V), kako slijedi: Nominacijsko pismo, Ugovor o učenju za studentsku mobilnost, Ugovor o nastavnoj mobilnosti, Ugovor o mobilnosti osoblja u svrhu obuke i Ugovor o stručnoj praksi.

***

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-100/18 od 19. 12. 2018. godine sa pripadajućim dopunama.