Studij

Alumni

Alumni Univerziteta u Sarajevu na društvenoj mreži Linkedin
 
Linkedin je poslovna društvena mreža koja je namijenjena povezivanju poslodavaca i ljudi koji traže zaposlenje. Ova mreža je nastala sa ciljem efikasnog predstavljanja profesionalnih sposobnosti njenih članova, povezivanja i što bržeg spajanja poslodavaca sa posloprimcima. Linkedin je, pored ostalog, najveća svjetska profesionalna poslovna društvena mreža na kojoj poslovni ljudi razmjenjuju iskustva, učestvuju u raspravama, dijele zanimljive sadržaje i, naravno, pronalaze nove poslodavce.

Trenutno, na Linkedin mreži je registrirano 21.385 alumnusa i alumni Univerziteta u Sarajevu, od kojih najveći broj – njih 13.414 živi u Bosni i Hercegovini, dok od ostalih 7.494 najveći broj živi u Sjedinjenim Američkim Državama (1531) i Kanadi (1125). Slijede Turska (688), Srbija (444), Njemačka sa 354, te Švedska (337).

Više informacija pogledaje ovdje

UNSA Alumni