Propis

Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-100-1/18.

Pravilnikom o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu uređuju se osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, akademskog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu, vrsta i trajanje mobilnosti, postupak prijave, javne isprave, prava i obaveze studenata, akademskog i nenastavnog osoblja, kao i druga pitanja u vezi sa provođenjem programa mobilnosti.

Sastavni dio Pravilnik čine aneksi (I-VI), kako slijedi: Prijavni formular za programe mobilnosti i usavršavanja finansirana iz domaćih fondova, Nominacijsko pismo, Ugovor o učenju za studentsku mobilnost, Ugovor o nastavnoj mobilnosti, Ugovor o mobilnosti osoblja u svrhu obuke i Ugovor o stručnoj praksi.

***

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 30. redovnoj sjednici održanoj 06. 05. 2019. godine donio Odluku o dopuni Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-42/19.