Poziv za dostavljanje prijava za UNESCO - MAB Young Scientists Award 2021

UNESCO - MAB Young Scientists Award 2021

UNESCO je otvorio poziv za dostavljanje prijava za UNESCO - MAB Young Scientists Award 2021, koja je namijenjena mladim istraživačima koji se bave interdisciplinamim istraživačkim radom u skladu sa ciljevima UNESCO Man and Biosphere (MAB) programa. MAB Young Scientists Award ima za cilj da ohrabri mlade naučnike, naročito iz zemalja u razvoju, da koriste MAB istraživanje, projektne lokacije i rezervate biosfera u svom istraživanju.

Više informacija u vezi sa nagradom kao i aplikacijskim obrascem možete naći na sljedećem link-u:

-    http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=15299 
-    https://en.unesco.org/sites/default/files/application_form_mab_ysa_2021_en.pdf 

Rok za podnošenje nominacije je 15. 12.2020. godine i isključivi način apliciranja je putem Državne komisije BiH za UNESCO.