Projekat

ESTA - Educating Science Teachers for all

ESTA
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
967.805,00 €
Opis projekta

Educating Science Teachers for all/ ESTA
609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Koordinator
Ludwigsburg University of Education 

Partneri projekta iz Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu uključene u projekt:
Prirodno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet

Opis projekta
Izvještaj EU o prirodoslovnom obrazovanju za odgovorno građanstvo i Pariška deklaracija preporučuju poučavanje svih učenika za bolju budućnost. U Gruziji, Filipinima i Bosni i Hercegovini veliki broj mladih ljudi ne ispunjava osnovne zahtjeve iz prirodnih nauka. Na međunarodnim procjenama znanja iz prirodnih nauka sve tri zemlje imaju prilično niske rezultate. Veliki izazov za prirodoslovno obrazovanje u Gruziji, Bosni i Hercegovini i Filipinima jeste pluralnost jezika i kultura. Dok je obrazovni sistem u Gruziji i u Bosni i Hercegovini pretrpio velike promjene nakon raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije, te kasnijih sukoba, na filipinski obrazovni sistem veliki trag ostavio je kolonijalizam. Prirodoslovno obrazovanje u ove tri države odvija se usred podjela na osnovu političkih i etničkih razlika koje se prevode u jezičnu heterogenost i kulturnu raznolikost. 

Projekt ESTA (Educating Science Teachers for All –  Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve) ima za cilj poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika iz obrazovanja prirodnih nauka. Tako će se edukacije o poučavanju prirodnih nauka koje uzimaju u obzir raznolikost učenika implementirati u Gruziji, na Filipinima i u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus jeste jezička i kulturna raznolikost. U prvoj fazi radit će se priprema kroz radne posjete akademskog osoblja iz partnerskih zemalja u programske zemlje. Druga faza je razvoj edukacija baziranih na akcijskom istraživanju i CLIL-u (Content and Language Integrated Learning / Integrirano učenje sadržaja i jezika), njihova implementacija i evaluacija. Ono što je ovdje inovativno jeste interdisciplinarni razvoj edukacija pri čemu nastavnici iz obrazovanja prirodnih nauka razvijaju nastavne metode u suradnji s nastavnicima iz područja jezika, opće pedagogije i interkulturalnog obrazovanja. Time će se kombinirati različite vještine i kompetencije.
Edukacije će se razviti i za nastavnike i za studente nastavničkih usmjerenja, te će se razmjenjivati znanje o poučavanju prirodnih nauka s fokusom na raznolikost. U skladu s novim materijalima za učenje i poučavanje, razvit će se i implementirati nove edukacije s naglaskom na raznolikost. Navedeno ima za cilj poboljšavanje ishoda učenja. Edukacije razvijene u sklopu projekta implementirat će se na partnerskim institucijama i promovirati na regionalnoj i državnoj razini. Svi materijali za učenje, poučavanje, kao i materijali za nastavnike bit će dostupni na web-stranici ESTA projekta te će ih moći evaluirati ne samo sudionici nego i drugi zainteresirani nastavnici i studenti prirodnih nauka. Tako će se stvoriti mogućnosti internacionalizacije i umrežavanja.

Glavna strategija

Glavna strategija jeste izgradnja međunacionalne mreže univerzitetskih nastavnika prirodnih nauka, pri čemu će se rezultati koji potvrđuju efikasnost novih pristupa učenju i poučavanju prirodnih nauka dijeliti i diskutirati, u cilju implementacije najefikasnijih mjera.

Slika
 
Ciljevi projekta su:

  • poboljšanje razine kompetencija u instituacijama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama profesionalizacijom i razvojem univerzitetskih nastavnika koji obrazuju nastavnike prirodnih nauka (prvenstveno metodičari prirodnih nauka) u pogledu raznolikosti na nastavi prirodnih nauka s fokusom na jezik i kulturu
  • univerzitetski nastavnici će, sa svoje strane, podijeliti svoje znanje i vještine s nastavnicima i studentima nastavničkih smjerova i tako doprinijeti sveobuhvatnoj i kvalitetnijoj nastavi prirodnih nauka u smislu suradnje svih učenika u razredu bez obzira na razlike u jeziku i kulturi

Slika 2

Očekivani rezultati:

  • dodatno osposobljeni univerzitetski nastavnici koji obrazuju nastavnike prirodnih nauka, razvijene metode i alati za obrazovanje studenata nastavničkih smjerova prirodnih nauka o nastavnom procesu u koji uzima u obzir raznolikost učenika
  • razvijen najmanje jedan nastavni predmet i integriran u kurikulum za nastavnički smjer, dokumentiran digitalnim i analognim nastavnim materijalima; najmanje jedan koncept radionice za nastavnike prirodnih nauka bit će razvijen na svakom univerzitetu
  • nastavnici prirodnih nauka osposobljeni za poučavanje učenika koji su raznoliki po svojim jezičkim i kulturnim karakteristikama, u cilju većeg stupnja uključenosti svih učenika u razredu
  • nastavni materijali za nastavu prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, koji uzimaju u obzir raznolikost učenika
  • pristupačni resursi za nastavu: objavljivanje materijala na web-stranici projekta i u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima
  • internacionalizacija: razvijanje međunarodne mreže univerzitetskih nastavnika obrazovanja prirodnih nauka

Slika 3
 

Slika 4
 
Oficijelna web-stranica: https://esta-project.eu/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/estaprojecteu
Twitter: ESTA – Educating Science Teachers for All @estaprojecteu
Instagram: https://www.instagram.com/estaprojecteu/
ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
Sufinansijer: ERASMUS+ (Capacity Building in Higher Education)