Projekat

euroPS - Curriculum Development Joint European Political Science MA

ep
Vrijeme trajanja projekta
-
Opis projekta

Projekat Erasmus+: "Razvoj kurikuluma zajedničkih evropskih političkih nauka MA (euroPS)" na čelu sa Univerzitetom u Salzburgu - Odsjek za političke nauke i sociologiju, ima za cilj razvoj zajedničkog/višestrukog Master studija političkih nauka koji će biti akreditovan kod svih partnera projekta i razvoja multilateralnog upravljanja ovim programom. Projekat ima za cilj implementiranje multilateralnog zajedničkog/višestrukog stepena (JD) za političke nauke na nivou Master studija (120 ECTS) sa dodatkom diplomi za sve učesnike u partnerstvu po evropskom standardu. Kao projekat modernizacije i evropeizacije, podržat će refleksiju i unapređenje standarda među partnerima Evropske unije i partnerima iz Zapadnog Balkana i intenzivirati redovnu akademsku razmjenu dobre prakse i održivo umrežavanje između partnera EU-WB, a posebno između WB-a. 

Oficijenlna web stranica projekta: http://euro-ps.org/

Nositelji projekta
Fakultet političkih nauka
Donatori
Erasmus+ (Capacity building)
Partneri
Univerzitet u Salzburgu (Austrija)
Univerzitet u Paviji (Italija)
University of Ljubljana (Slovenija)
Univerzitet "Cyril i Metodije" u Skoplju (Makedonija)
Evropski univerzitet u Tirani (Albanija)
FAMA College (Kosovo*)
Univerzitet za biznis i tehnologiju (Kosovo*)
Univerzitet u Sarajevu (BiH)
Sarajevo School of Science and Technology (BiH)
Univerzitet u Tirani (Albanija)