Propis

Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 7. sjednici održanoj 26. 04. 2017. godine donio Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 01-2871/17).

Pravilnikom o radu Univerziteta u Sarajevu uređuju se prava i obaveze radnika zaposlenih kod poslodavca, plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika, te mjere zaštite od diskriminacije kao i druga važna pitanja za radnike zaposlene kod poslodavca, kao i prava radnika propisana općim kolektivnim ugovorom koji obavezuje poslodavca.