Studenti Odsjeka za Energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo Mašinskog fakulteta UNSA u posjeti KJKP Sarajevogasu

Studenti Odsjeka za Energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo Mašinskog fakulteta UNSA u posjeti KJKP Sarajevogasu

Studenti Odsjeka za Energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su posjetili KJKP Sarajevogas, jedno od najuspješnijih komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo. U okviru ove posjete, predstavnici Sarajevogasa, tehnički direktor dr. ing. Adnan Đugum sa saradnicima su predstavili kompaniju, upoznali studente  sa ulogom i zadacima KJKP Sarajevogasa u sigurnoj i kvalitetnoj opskrbi Kantona Sarajevo prirodnim gasom.

Studenti su se u okviru posjete upoznali sa državnom kalibracionom laboratorijom za mjerila zapremine proteklog prirodnog gasa. Upoznali su se sa Dispečerskim centrom za upravljanje gasnim sistemom Kantona Sarajevo. U okviru posjete studenti su izveli dvije vježbe iz Termofluidnih i okolinskih mjerenja u realnim uslovima na gasovodu visokog pritiska sa ciljem utvrdjivanja energijskog fluksa kroz gasovod u PMRS "BUTILA" i to: 

  1. Mjerenje protoka prirodnog gasa pri standardnim uslovima i
  2. Analiza sastava i odredjivanje toplotne moći prirodnog gasa.  

Na kraju posjete studenti su obišli punionicu prirodnog gasa za motorna vozila i upoznali se sa mogućnostima korištenja prirodnog gasa za pogon motornih vozila.