Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Selme Mezetović Međić, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

 

Broj: 01-1686-1/'21

Sarajevo, 18.10.2021. godine

O B A V I J E S T

 I -Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101- 38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i
  2. korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Selme Mezetović Međić, MA zaposlene na poziciji: Viša asistentica na naučnoj oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo

 II - Naziv doktorske disertacije:

„Kolektivna zaštita subjektivnih građanskih prava u pravnom poretku Evropske unije i Bosne i Hercegovine“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. dr Abedin Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo, predsjednik
  2. dr Meliha Povlakić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj  oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo, mentorica i članica
  3. dr Darja Softić Kadenić, vanredna profesoricaPravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj  oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo, članica

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00 -12:00 sati od 19.10.2021. do 17.11.2021. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu