Tečaj "Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija"

Tečaj "Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija"

NUBBiH, 5-9. juli 2021. - U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine od 5. do 9. jula 2021. godine održan je tečaj "Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni". Tečaju je prisustvovalo osam bibliotekara iz tri biblioteke članice sistema COBISS.BH (www.cobiss.ba).