Poziv za studente i studentice sa javnih univerziteta u BiH za prijavu na Ljetnu školu "Klimatske promjene i zagađenje zraka"

Poziv za studente i studentice sa javnih univerziteta u BiH za prijavu na Ljetnu školu "Klimatske promjene i zagađenje zraka"

POZIVAMO STUDENTE I STUDENTICE SA JAVNIH UNIVERZITETA U BIH DA SE PRIJAVE NA LJETNU ŠKOLU “KLIMATSKE PROMJENE I ZAGAĐENJE ZRAKA” 

Ljetna škola “Klimatske promjene i zagađenje zraka”, održaće se od 1. do 5. jula 2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“. Ovaj program, podržan od strane UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, namijenjen je mladima koji žele proširiti svoje znanje o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na okoliš i društvo. 

Imajući u vidu važnost vašeg angažmana i interesa za ova pitanja, pozivamo vas da budete dio ove inspirativne i edukativne Ljetne škole. Program je osmišljen kako bi obuhvatio različite aspekte klimatskih promjena i zagađenja zraka, nudeći vam priliku za interdisciplinarni pristup u suočavanju sa tim izazovima. 

PROGRAM LJETNE ŠKOLE 

DAN 1.: Uvod u klimatske promjene i zagađenje zraka 

 • Klimatski sistem Zemlje 
 • Klimatske promjene, uzroci, posljedice, buduće projekcije 
 • Zagađenje zraka, izvori zagađivanja i buduće projekcije 
 • Monitoring kvalitete zraka, indeks kvalitete zraka 

DAN 2.: Posljedice klimatskih promjena i zagađenja zraka na čovjeka i okoliš 

 • Zagađenje zraka i utjecaj na zdravlje ljudi 
 • Utjecaj klimatskih promjena i zagađenja zraka na kardiovaskularno zdravlje ljudi 
 • Utjecaj klimatskih promjena na zdravlje okoliša i pojavu zoonotskih bolesti. Biološke katastrofe. 

DAN 3.: Ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka na čovjeka i okoliš – mjere i tehnološka rješenja 

 • Utjecaj saobraćaja i komunikacija na zagađivanje okoliša i klimatske promjene 
 • Klimatske promjene i šumski resursi 
 • Klimatske promjene i utjecaj na vodne resurse 
 • Mjere mitigacije i adaptacije po analiziranim sektorima 

DAN 4.: Strategije ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka 

 • Aktivnosti na smanjenje emisije stakleničkih plinova u energetici, industriji i domaćinstvu 
 • Inovativne tehnike i tehnologije 
 • Energetska efikasnost i uloga prostornog planiranja 
 • Strategije i međunarodne inicijative za ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka 
 • Zakonski mehanizmi, trenutne aktivnosti i projekti zaštite prirode u BiH 

DAN 5:  Stručna ekskurzija u suradnji s Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo 

 • Polaznici će imati priliku posjetiti jedno od zaštićenih prirodnih područja unutar Kantona Sarajevo i upoznati se s bogatstvom prirodnih resursa ovog područja.  

KAKO SE PRIJAVITI? 

Za prijavu na Ljetnu školu, potrebno je dostaviti biografiju sa osnovnim kontakt podacima, najkasnije do 10. 6. 2024. 

Prijave slati na: aida.salihovic.gusic@cis.unsa.ba 

Polaznici će dobiti certifikat koji dokumentuje učešće na Ljetnoj školi “Klimatske promjene i zagađenje zraka”, na kojem su naznačene sve pohađane tematske oblasti. 

VIŠE INFORMACIJA O LJETNOJ ŠKOLI MOŽETE PRONAĆI OVDJE