Visegrad fellowship

Visegrad Fellowship - WBF u suradnji sa IVF (International Visegrad Fund) trenutno ima objavljen poziv za dodjelu fellowshipa za PHD holders i PHD students. Ovaj fellowship uključuje potpuno finansiranje kraćih boravaka (2-10 sedmica) navedene skupine u jednoj od V4 (Poland, Czech Republich, Hungary and Slovakia). U utorak 14.05. u 11:00 sati će biti organizirana online info sesija gdje zainteresirani mogu dobiti više informacija. A inače, detalji ovog fellowshipa su dostupni na WBF site-u.