Imam Maturidi’s Scientific Thought - International Symposium

Datum događaja
20
Nov
Mjesto događaja
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu

An International Symposium Imam Maturidi’s Scientific Thought will be held in the Gazi Husrev-Bey’s Library Grand Hall on 20-21 November 2019.

Međunarodni simpozij „Naučna misao imama Maturidija“