VII međunarodna naučna konferencija Udruge za rimsko pravo i rimsku pravnu tradiciju “Societas pro Iure Romano” na opću temu “Provinciae”

VII međunarodna naučna konferencija Udruge za rimsko pravo i rimsku pravnu tradiciju “Societas pro Iure Romano” na opću temu “Provinciae”

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet u saradnji sa Udrugom za rimsko pravo i rimsku pravnu tradiciju “Societas pro Iure Romano”, a uz podršku Grada Sarajeva, organizira VII međunarodnu naučnu konferenciju na opću temu Provinciae. Konferencija će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu od 22. 9. 2022. do 24. 9. 2022. godine.   

 

Pristupi proučavanju povijesti rimske države doživjeli su velike promjene tijekom XX stoljeća. Za razliku od starijih radova, koji su uglavnom fokus stavljali na rimske imperijalne elite, noviji pristupi puno više pozornosti posvećuju lokalnim iskustvima. Tome je vjerojatno doprinijela i sveobuhvatna globalizacija i uključivanje država u određene sui generis zajednice poput Europske unije, gdje se prirodno javila potreba za istraživanjem sličnih iskustava iz europske, odnosno svjetske povijesti. U posljednje vrijeme sve je više radova posvećenih interakciji periferije i centra carstva. Na tragu takvih promišljanja, a prepoznajući važnu ulogu prava u navedenoj slagalici, dolazi i do organizacije ovakve naučne konferencije.  

 

Konferencija tradicionalno okuplja eminentne naučnike i istraživače iz oblasti rimskog prava i antičkih studija iz različitih dijelova Europe.   

 

Radni dio konferencije održat će se u petak, 23. 9. 2022. godine u prostorijama Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7) s početkom u 9:00 sati i otvoren je za zainteresiranu publiku.    

 

Radni jezici konferencije su engleski, talijanski, francuski i njemački.   

 

Knjiga sažetaka dostupna putem: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2022/09/Book-of-Abstracts-PROVINCIAE-2022.pdf

 

1