Zajednički interesi osnažuju saradnju Općine Novo Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu

1

U utorak 12. januara 2020. godine je održan sastanak delegacija Općine Novo Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu koje su predvodili općinski načelnik, dr. Hasan Tanović, i prof.dr. Riftat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu. Sastanak je upriličen u Općini Novo Sarajevu na inicijativu novoizabranog općinskog načelnika dr. Hasana Tanovića.

Dr. Tanović je naglasio značaj saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu čiji Kampus se nalazi upravo na teritoriji Općine Novo Sarajevo i predstavlja iznimno bitan faktor i potencijal lokalnog razvoja. Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, dao je pregled stanja i realizacije projekata i inicijativa koje se odnose na oblast održavanja, razvoja i izgradnje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te upoznao načelnika sa mogućnostima saradnje između Općine i Univerziteta koje će osigurati bržu i kvalitetniju implementaciju planiranih aktivnosti. Naročita pažnja posvećena je različitim aspektima saradnje u realizaciji kapitalne investicije koja se odnosi na izgradnju Univerzitetske biblioteke, te uređenja prostora u Kampusu Univerziteta koji će biti u funkciji primarnih nastavnih i naučno-istraživačkih potreba Univerziteta, ali i na raspolaganju građanima i građankama Općine Novo Sarajevu, kao uređeni prostor sa sadržajima koji će unaprijediti opći standard života lokalne zajednice. U atmosferi otvorenog i konstruktivnog razgovora, dogovorena je dalja intenzivna saradnja, koja će se voditi principom da je interes Univerziteta u Sarajevu istovremeno i interes Općine Novo Sarajevo.

 

1
1
1