Propis

Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo

Predmet Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi) je utvrđivanje kriterija čije je ispunjavanje neophodno za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo i druga pitanja relevantna za uspostavu i osiguranje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ovim Standardima i normativima utvrđuju se minimalni kadrovski, prostorni i drugi materijalno-tehnički uslovi neophodni za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17).

Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo su objavljeni u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", broj 17/19.