Održana radionica u okviru Policy Answers projekta

Održana radionica u okviru Policy Answers projekta

U periodu od 15. do 16. decembra 2022. godine, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije "Prof. dr. Zdravko Grebo" Univerziteta u Sarajevu, održana je radionica pod nazivom „Podrška pripremi Horizon Europe projektnih prijedloga”. Radionica je održana u okviru Horizon Europe projekta „ODGOVORI KROZ POLITIKE – podrška kreiranju politika istraživanja i inovacija, implementacija i podrška na Zapadnom Balkanu“ (eng. POLICY ANSWERS – Support for R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkan), koji ima za cilj jačanje kapaciteta relevantnih institucija i aktera u oblasti istraživanja i razvoja, u skladu sa identificiranim potrebama, strateškim dokumentima i povrh svega u skladu sa prioritetima definiranim Agendom za napredak zemalja Zapadnog Balkana.

 

Učesnici radionice, predstavnici članica Univerziteta u Sarajevu, imali su priliku čuti korisne informacije o mogućnostima učešća institucija i pojedinaca u programima Horizon Europe i COST, uključujući praktične savjete i preporuke u smislu pripreme projektnih prijedloga. Predstavljeni su i planovi i aktivnosti vezane za sistem upravljanja projektima na Univerzitetu u  Sarajevu. Predavači su bili dr. sc. Dalibor Drljača, ekspert za HE/COST/MSCA projekte, te predstavnici Centra za istraživanje i razvoj UNSA.

 

Univerzitet u Sarajevu jedan je od 13 partnera u okviru Policy Answers projekta, koji u okviru UNSA implementiraju predstavnici resora za naučnoistraživački rad, odnosno Službe za NIR i Centra za istraživanje i razvoj.

Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta
Održana radionica u okviru Policy Answers projekta