Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama

Učešće nastavnog osoblja i studenata na III. BH kongresu o vodama

U organizaciji Udruženja Konsultanata Inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH), 11. i 12. maja 2022. godine u kongresnom centru hotela Holiday u Sarajevu održan je Treći BiH Kongres o vodama.

Kongres je bio međunarodnog karaktera te je okupio veliki broj ekperata i naučnih radnika iz oblasti upravljanja vodama, predstavnika institucija vlasti, univerziteta i nevladinih organizacija iz naše zemlje, regije i EU.

Cilj Kongresa bio je doprinos u rješavanju pitanja iz oblasti upravljanja vodama i zaštiti vodnih resursa, te postizanje dobrog ekološkog statusa i održivog korištenja voda a sve u skladu sa važećom EU vodnom politikom.

Nastavno osoblje Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imalo je aktivno učešće u organizaciji Kongresa kroz rad u programskom odboru, kroz aktivno učešće u okruglom stolu na temu: Energetsko iskorištenje hidropotencijala BiH, te aktivno učešće u izlaganju u radnom dijelu Kongresa. Značajan doprinos u samoj realizaciji Kongresa imali su i studenti drugogo ciklusa studijskog programa građevinarstva , smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo.

Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama
Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama
Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama
Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama
Učešće nastavnog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta UNSA na 3. BH kongresu o vodama