Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-2567/21 od 07.06.2021. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-203/21 od 29.09.2021. godine), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje

 

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 

1.            ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1.         u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.