Izdavaštvo Instituta za historiju UNSA u 2021. godini

Institut za historiju

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu zabilježio je sjajne rezultate u izdavačkoj djelatnosti u 2021. godini. Po broju naslova (12) bila je to do sada rekordna godina od osnivanja ove ustanove daleke 1959. godine do danas. Takav uspjeh je bilo moguće postići zahvaljujući posvećenom i predanom radu kolektiva Instituta na čelu sa direktorom dr. Sedadom Bešlijom. I pored brojnih izazova sa kojima se Univerzitet suočava u procesu svoje integracije, Institut je uspio realizirati sve svoje ciljeve predviđene Planom rada za 2021. godinu.

U okviru edicije Historijske monografije objavljeno je 6 naslova koja tretiraju različita pitanja iz bosanskohercegovačke historije. To su sljedeća izdanja:

 1. Dr. Hana Younis, Biti kadija u kršćanskom carstvu: Rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878-1914. (urednik: dr. Sedad Bešlija)
 2. Dr. Adis Zilić, Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine (urednik: dr. Enes Dedić)
 3. Dr. Enes Dedić, Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459) (urednik: dr. Nedim Rabić)
 4. Dr. Kemal Bašić, Zvornički sandžak u XVII stoljeću (urednik: dr. Sedad Bešlija)
 5. Dr. Sonja Dujmović, Pod državnim okriljem – Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941. (urednica: dr. Sabina Veladžić)
 6. Lejla Hairlahović-Hušić, Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini, (uredništvo: dr. Ramiza Smajić i dr. Marijeta Rajković Iveta) (u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu)

Vrijedni istaknuti da su među ovim izdanjima i dvije monografije koje predstavljaju rezultat doktorskih disertacija kolege dr. Bašića i kolegice Hairlahović-Hušić, koji su preminuli od posljedica zaraze Covidom-19, u svega šest dana u novembru 2020. godine, čime je naša akademska zajednica pretrpjela veliki gubitak. Institut je ponosan što je uspio objaviti ova naučna djela posthumno i na taj način sačuvati uspomenu i sjećanje na dva vrijedna akademska radnika.

U okviru edicije Posebna izdanja objavljena su 2 naslova koja su plod Međunarodnih naučnih konferencija održanih 2019. i 2020. godine. To su:

 1. Zbornik radova: Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, I – II (urednik: dr. Sedad Bešlija)  
 2. Zbornik radova: Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020: uzroci, razmjere i posljedice, I-II (Zajedničko izdanje: Institut za historiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli)

U okviru edicije Memoari nastavljena je saradnja saPoljskom ambasadom u Sarajevu i kolegama iz Poljske na pripremi i publikovanju putopisa te je objavljen 1 naslov i to:

 1. Aleksandar Jabłonowski, Kroz Hercegovinu, (Uvodna studija: dr. Edin Radušić; Uredništvo: dr. Enes S. Omerović i dr. Tomasz J. Lis)

Edicija Dokumenti 2021. godine obogaćena je sa nova tri toma historijske građe koja se odnosi na srednjovjekovnu Bosnu. Zahvaljujući prof. dr. Esadu Kurtoviću i Almiru Peci, MA sa Filozofskog fakulteta UNSA, i uz nesebičnu podršku Bošnjačkog instituta – Fondacija Adil Zulfikarpašić i Historijskog arhiva Sarajevo objavljena je sljedeća zbirka obrađenih arhivskih dokumenata:

 1. Esad Kurtović, Almir Peco, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529) I-III, (urednici: dr. Sedad Bešlija, prof. dr. Faris Gavrankapetanović i Haris Zaimović)

Institut za historiju se može pohvaliti i redovnim publikovanjem dva naučna časopisa koja su ove godine doživjela svoja jubilarna izdanja i to:

 1. Prilozi br. 50 (urednik: dr. Sedad Bešlija, sekretar: dr. Sanja Gladanac-Petrović)

Jubilarni, 50. broj časopisa je stručnoj i široj javnosti ponudio 7 naučnih radova, 3 pregledna i 2 stručna rada, te 7 prikaza naučnih publikacija.

 1. Historical searches/Historijska traganja br. 20 (urednica: dr. Dženita Sarač-Rujanac, sekretar: Mehmed Hodžić, MA)

Ovogodišnji broj obima je 492 stranica, sadrži 10 radova od toga: 8 izvornih naučnih i 1 pregledni rad kao i jedan prijevod na engleski jezik već objavljenog rada. Također, ovogodišnji broj donosi i 5 prikaza nedavno objavljnih vrijednih knjiga i zbornika radova.

Pored navedenog, saradnici Instituta za historiju su u toku 2021. godine pojedinačno napisali i objavili: 18 naučnih i stručnih članaka u periodici (u 2020. je bilo 12); 18 naučnih i stručnih članaka u Zbornicima radova ili kao poglavlja u knjigama (u 202. je bilo 15); 8 naučnih monografija (u 2020. su bile 2); 31 referat na naučnim skupovima (u 2020. je bilo 15). Napisali su i 15 prikaza novijih historiografskih izdanja.

Prezentaciju izdavačke djelatnosti Institut je nastojao izvršiti putem online promocija i promocija uživo, što je poseban zadatak koji predstoji u 2022. godini, zatim Javnim pozivom za otkup izdanja, kao i izdavanjem prvog e-kataloga svojih izdanja koji je dostupan i na linku: https://iis.unsa.ba/katalog-izdanja/.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju

Zbornik radova: Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti
Zbornik radova: Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020: uzroci, razmjere i posljedice
Biti kadija u kršćanskom carstvu: Rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878-1914.
Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459)
Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine
Zvornički sandžak u XVII stoljeću
Pod državnim okriljem – Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941.
Kroz Hercegovinu
Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529) I-III
Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini
Historical searches/Historijska traganja br. 20
Prilozi br. 50