Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Aleme Dedić, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE III CIKLUSA – DOKTORSKOG STUDIJA HEMIJSKIH NAUKA
ODSJEK ZA HEMIJU 
PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTET 
UNIVERZITET U SARAJEVU 

OBAVJEŠTENJE

Alema Dedić, MA, studentica III ciklusa hemije na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV), pod naslovom:

„Hemijska karakterizcija i biološka aktivnost ekstrakata cvijeta, lista i ploda trnjine (Prunus spinosa L.)”

dana 08. februara 2021. godine (ponedeljak) u predavaoni 229/II Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 09:00 sati.