Univerzitet u Artoisu

Originalni naziv: Université d'Artois
Država: Francuska
Grad: Arras

Link: http://www.univ-artois.fr/artois-university

Datum potpisivanja: 15.07.2016. godine
Trajanje sporazuma: 15.07.2021. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: sri@univ-artois.fr
Telefon: 03 21 60 37 00

Ranking: Webometrics