Propis

Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-97-1/18.

Pravilnikom o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa prvog, drugog, integrisanog prvog i drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu, propisuje se postupak predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa i uslovi koje trebaju ispunjavati organizacione i podorganizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu za uspostavu i provedbu studija.

Navedenim Pravilnikom se regulira:

a) postupak predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa;

b) izmjena i dopuna postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa;

c) periodična unutarnja ocjena studijskih programa.

Sastavni dio ovog Pravilnika su utvrđeni obrasci (SP1 - SP5). 

___________________________________________

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. elektronskoj sjednici, održanoj 27. 01. 2021. godine donio prečišćeni tekst Pravilnika.