Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“

Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“

Međunarodni forum Bosna je 14. i 15. maja 2024. godine organizirao Desetu internacionalnu konferenciju Sarajevo i svijet: Sarajevo u Evropi: Društvo, kultura i geopolitika, koja je održana na Univerzitetu u Sarajevu

Prvi dan konferencije bio je obilježen predstavljanjem programa i četiri broja časopisa Forum Bosnae kojima je obilježeno 25 godina postojanja Međunarodnog foruma Bosna i broja 104/23: Paratextuality in Bosnian Mediaeval Literature. Govornici su bili Mile Babić, Krsto Mijanović, Fatima Veispahić, Desmond Maurer i Rusmir Mahmutćehajić.

Drugi dan konferencije započeo je svečanim otvaranjem i pozdravnim obraćanjima prof. dr. Jasne Duraković, federalne ministrice obrazovanja i nauke, i Samira Avdića, zamjenika gradonačelnice Sarajeva. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, održao je uvodni govor naglašavajući ulogu Univerziteta u dekonstrukciji antibosanskih projekata i razvoju bosanskohercegovačkog društva.

Prvi raspravni stol bio je posvećen geopolitici bosanskohercegovačkog članstva u Evropskoj uniji, dok se drugi raspravni stol fokusirao na Sarajevo kao simbol svega bosanskohercegovačkog, evropski grad u globalnoj politici.

Program je realiziran u saradnji s Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitetom u Sarajevu, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Vladom Kantona Sarajevo, Gradom Sarajevom, Općinom Novo Sarajevo.

Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“
Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“
Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“
Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“
Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“
Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet“