Orijentalni institut

Javni oglas za prijem u radni odnos u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

Orijentalni institut

ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
www.ois.unsa.ba

Na osnovu čl. 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općina, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo br. 9/19 i 21/19), Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo: 02-04-29129-17/20. godine od 06.08.2020. godine, Odluke direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-329/20 od 08.09.2020. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-330/20 od 08.09.2020. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS 
za prijem u radni odnos u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu 
na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine

HIGIJENIČAR-KURIR – 1 izvršilac s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine