Nova generacija polaznika kursa japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Nova generacija polaznika kursa japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U saradnji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, uz podršku Japanske fondacije, organiziran je kurs japanskog jezika za sve zainteresirane kandidate. U utorak 1. oktobra 2019. godine održan je „Orijentacijski dan kursa japanskog jezika“ za prijavljene kandidate Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Kao i prethodnih godina, interes polaznika za učenje japanskog jezika je veliki, a početkom novog kursa polaznici su upoznati sa njegovim programskim sadržajima, rasporedom nastave i drugim informacijama neophodnim za uspješnu realizaciju ovog programa.
Nastavu japanskog jezika za sve polaznike na različitim nivoima izvodi Nozomi Miyanoya, MA, izvorna govornica japanskog jezika i magistrica primijenjene lingvistike japanskog jezika i edukacije.