Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta

Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta

Na poziv dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu doc. dr. Amela Kosovca i prof. dr. Nine Ćorića u srijedu 20. maja 2020. godine održano je gostujuće predavanje dr. Nikole Trubinta, potpredsjednika CERP-a – Evropskog odbora za regulaciju pošte, šefa Odjela za regulaciju poštanskih propisa RATEL Srbija, profesora na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavanja su upriličena za studente poštanskih i komunikacijskih tehnologija o temi „Strateški pristup u upravljanju globalnim poštanskim sistemom“. U uvodnom dijelu predavanja studentima se obratio dekan doc. dr. Amel Kosovac. Studenti su imali priliku slušati veoma kvalitetno predavanje od istaknutog stručnjaka iz ove oblasti, te postavljati pitanja.
 

Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta
Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta
Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta
Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije održano predavanje dr. Nikole Trubinta