Studentski kongres „Hrana – ishrana – zdravlje“

Studentski kongres „Hrana – ishrana – zdravlje“
Datum događaja
20
Nov

Studentski kongres „Hrana – ishrana – zdravlje“ organizira se već tradicionalno četvrti put na Univerzitetu u Sarajevu, s ciljem promoviranja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije“ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih nauka. Koordinacioni i Organizacioni odbor su definirali teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova, a odnose se na sljedeće oblasti:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
  2. Toksikologija i sigurnost hrane
  3. Savremena dijagnostika i analitika hrane
  4. Ishrana tokom životnog ciklusa
  5. Dijetoterapija

Kongres će se održati od 20. do 22. novembra 2019. godine. U radu Kongresa pored studenata Univerziteta u Sarajevu očekuje se učešće i studenata drugih bh. univerziteta kao i studenata sa univerziteta iz susjednih zemalja. O ostalim značajnim informacijama i datumima bit će data blagovremena obavijest na veb-stranici Kongresa.

Više informacija možete naći na sljedećim linkovima:
https://www.hranaishranazdravlje.ba/
https://www.facebook.com/events/440198236613495/

Studentski kongres „Hrana – ishrana – zdravlje“