Međunarodna radionica „Comet workshop – Basic comet assay techniques“

Comet
Datum događaja
05
Okt
Mjesto događaja
Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu suorganizator međunarodne edukativne radionice

Kao prateći događaj 1. Kongresa genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Sarajevu  (Hotel Holiday, 2–4. 10. 2019) u organizaciji Udruženja genetičara u BiH, u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA će se 5. i 6. oktobra 2019. održati međunarodna radionica „Comet workshop – Basic comet assay techniques“. Suorganizator radionice je evropska mreža „hCOMET – The comet assay as a human biomonitoring tool (CA15132)“, koja je podmirila troškove puta i smještaja za inozemne predavače koji dolaze iz Norveške, Portugala, Španije, Francuske, Hrvatske i Turske, te stipendije za 12 međunarodnih od ukupno 21 učesnika. Inozemni učesnici na radionici dolaze iz Hrvatske, Srbije, Turske, Italije i Češke. Organizator i predavač na radionici iz BiH je dr. sc. Anja Haverić, viša naučna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA, koja je predstavljala Univerzitet u Sarajevu u ovoj COST-akciji i njenom promotivnom videu (www.hcomet.eu).

Radionica predstavlja značajan doprinos uvođenju nove široko primjenjive metode u bh. genetiku i srodne aplikativne naučne oblasti ali i priliku za uspostavljanje veza sa naučnicima iz evropskih centara i započinjanje novih kolaborativnih projekata. Realizacija radionice „Comet Workshop – Basic comet assay techniques“ je omogućena sredstvima Ministarstva civilnih poslova BiH, a inicijalna sredstva za primjenu ove metode na Univerzitetu u Sarajevu obezbijedili su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA.