Međunarodna naučna konferencija „Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja“

Pravni fakultet
Datum događaja
29
Okt
Mjesto događaja
Hotel Evropa (sala broj 1), Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Fondacija Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet pozivaju vas na međunarodnu naučnu konferenciju 

„Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja“ 
Sarajevo, 29. 10. 2019. godine 
Hotel Evropa, sala broj 1 (Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo) 

Konferencija je upriličena povodom 70. godišnjice njemačkog Ustava. Uz učešće domaćih i stranih učesnika (BiH, Srbija, Belgija, Njemačka, Austrija i Italija) raspravljat će se o državnopravnim, politološkim i ekonomskim aspektima bosanskohercegovačkog federalizma koji će se usporediti sa federalističkim standardima Savezne Republike Njemačke. 

Skup je značajan zbog naučne valorizacije federalnog modela Bosne i Hercegovine i razjašnjenja niza kompleksnih pitanja koja opterećuju javne i naučne debate i odnose se na državno uređenje, raspodjelu kompetencija i demokratski model BiH. Takva pitanja su od praktičnog značaj za politiku, zakonodavna i upravna tijela kao i za naučne institucije i akademsko osoblje. Rasprava i analize su u funkciji osiguranja racionalnog pristupa javnopravnom uobličavanju bh. federalizma. 

Jezici skupa su njemački, bosanski, hrvatski i srpski. Osigurano je simultano prevođenje. 

Analize i rasprave za skup mogu se preuzeti na veb-stranici FCJP-a: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti

Organizatori su za učesnike skupa osigurali primjerak novoobjavljenog prijevoda njemačkog Ustava (Ustav Savezne Republike Njemačke, preveo i priredio E. Šarčević). 

Broj učesnika je ograničen. Prijave za učešće na skupu dostavljaju se na e-mail: info@fcjp.ba ili putem faksa +38733/262-717, do 25. 10. 2019. godine.