Javno predavanje dr. Suzane Konjevode „Uloga mediteranske prehrane u senilnoj makularnoj degeneraciji“

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Datum događaja
09
Mar
Mjesto događaja
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (amfiteatar A2 - Tika), Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu

Javno predavanje dr. Suzane Konjevode o temi „Uloga mediteranske prehrane u senilnoj makularnoj degeneraciji“ bit će održano 9. marta 2020. godine s početkom u 13:00 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, amfiteatar A2 (Tika).

Suzana Konjevoda

Dr. sc. Suzana Konjevoda, vanredni profesor, specijalista oftalmologije
Životopis

Medicinski fakultet, specijalizaciju i poslijediplomski studij iz oftalmologije je završila u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je odbranila 2005. godine sa temom „Uporabna vrijednost usmjereno orijentirane perimetrije u dijagnostici bolesnika s ishemičkim oštećenjem vidnog živca” i time stekla zvanje doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva.
Godine 2017. izabrana je u zvanje višeg naučnog saradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftalmologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te iste godine u nastavno zvanje vanrednog profesora.
Stalni je sudski vještak za medicinu pri Županijskom sudu u Zagrebu. Od 1996. godine je predavač na tečajevima zrakoplovne medicine prema programu AMC, FCL 3.090 (JAR-FCL 3.090) u RH i inozemstvu, u organizaciji Agencije za civilno zrakoplovstvo RH.
Član je: Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog oftalmološkog društva, Hrvatskog društva zrakoplovne medicine pri HLZ, Odbora zrakoplovne medicine pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske, Austrijske akademije zrakoplovne medicine, Američke akademije oftalmologije, Evropske udruge za kataraktu i refraktivnu hirurgiju (ESCRS), Evropske udruge kontaktologa (ECLSO), Evropske udruge za glaukom (EGS). 
Voditelj je kliničke studije „Efficiacy and Safety assessment of T1580 verusu vehicle in Patients with Severe Dry Eye disease (DED)”. Voditelj je više projekata: „Ocular melanoma as a part of project about early detaction melanoma” u okviru MPNE, MELAdetect „Early detection of skin, mucosal and ocular melanoma in cross-border area“ (INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Hercegovina – Montenegro), „Važnost prevencije glaukoma”.
Objavila je niz publikacije i sudjelovala kao predavač na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.