Novosti i događaji

Događaji

05
Feb
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
03
Feb
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
31
Jan
28
Jan
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
23
Jan
Koncertna sala Srednje muzičke škole Sarajevo
17
Jan
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jan
30
Dec