Novosti i događaji

Događaji

12
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
08
Nov
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
08
Nov
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
06
Nov
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
05
Nov
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
05
Nov
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu