Novosti i događaji

Događaji

18
Sep
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
17
Sep
16
Sep
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu
16
Sep
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8
04
Sep
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
02
Sep
Ekonomski fakultet, Enet centar, 3. sprat