Senat

Zapisnik sa 42. redovne sjednice Senata od 27. 10. 2021.

Datum zapisnika