Upravni odbor

Zapisnik sa 18. elektronske sjednice Upravnog odbora održane 27. 12. 2019.