Erasmus+ Univerzitet u Glasgowu

d
Rok

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs akademski boravak na Univerzitetu u Glasgowu (Velika Britanija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Glasgowu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i trećeg ciklusa (bachelor i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu. 


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Skenirana stranica pasoša

Nakon što pošaljemo vaše dokumente kao nominacije, odabrani studenti će biti kontaktirani da dostave ostale dokumente.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 21.09.2017. godine, a rok za prijavu je do 12.10.2017. godine do 15 sati.


NAPOMENE:

 • dostupne su 2 stipendije: 1 za bachelor studente i 1 stipendija za PhD studente
 • trajanje: BA: 5 mjeseci, PhD: 4 mjeseca
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.