Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika

Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika

Pružanje podrške studiju španskog jezika, kao i davanje doprinosa akademsko-institucionalnom razvoju i usavršavanju studija jezika i književnosti na Univerzitetu u Sarajevu, bila je tema sastanka Nj. E. gospođe Maríe Terese Lizaranzu Perinat, ambasadorice Kraljevine Španije, i prof. dr. Rifata Škrijelja, Rektora Univerziteta u Sarajevu.

Sastanku upriličenom danas, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, prisustvovali su i gospodin José Luís Martín-Yagüe, zamjenik šefa misije Ambasade Kraljevine Španije, gospodin Zlatko Sarić, savjetnik za kulturu u Ambasadi, prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA, doc. dr. Minka Džanko, prodekanica za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta UNSA, prof. dr. Edina Spahić Šagolj, šefica Katedre za španski jezik na Filozofskom fakultetu UNSA, dr. Jasna Bošnjović, šefica Službe za međunarodnu saradnju UNSA, i mr. sci. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

 

Prof. dr. Rifat Škrijelj je, uz riječi dobrodošlice, izrazio zahvalnost na posjeti i izraženoj namjeri za unapređenje saradnje. Govoreći o međunarodnoj saradnji Univerziteta, rektor Škrijelj je naveo da Univerzitet u Sarajevu ima potpisanih šest bilateralnih sporazuma o akademskoj saradnji sa univerzitetima u Španiji (Univerzitet u Barseloni, Univerzitet u Granadi, Complutense Univerzitet u Madridu i Univerzitet Camilio Jose Cela, Univerzitet u Gironi, Escuela Universitaria de Artes TAI) i 24 aktivna sporazuma u okviru Erasmus+ programa. Rektor Škrijelj je istakao da je za razvoj Katedre za španski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zaslužna i Ambasada Kraljevine Španije, koja preko svoje državne Agencije AECI za kooperaciju i saradnju od početka postojanja Katedre za španski jezik šalje svoje lektore te podržava nastavu iz španskog jezika i na druge načine, kao npr. bogaćenjem bibliotečkog fonda, a već deset godina pomaže i organiziranje seminara za profesore španskog jezika i književnosti u kojima su učestvovala eminentna imena španske filologije.

 

Tokom sastanka razgovarano je o obnavljanju Sporazuma o saradnji, koji je potpisan 2013. godine, a kojim se predviđa se mjesto za jednog profesora španskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Ambasadorica Španije u BiH María Teresa Lizaranzu Perinat je istakla da su u Bosni i Hercegovini otvorena tri lektorata španskog jezika na univerzitetima u Sarajevu, Banja Luci, i Mostaru. Naglasila je da se na ovaj način pruža podrška u poučavanju španskog jezika, ali i omogućava razmjena sa ostalim univerzitetima. Također je naglasila da je saradnja Ambasade Kraljevine Španije sa Univerzitetom u Sarajevu najduža akademska saradnja koju ostvaruju sa univerzitetima, te podcrtala važnost nastavka saradnje kroz osiguranje prisustva španskog profesora na Filozofskom fakultetu UNSA.

 

Razgovarano je i o formiranju Učionice Cervantes na Filozofskom fakultetu UNSA, koja bi predstavljala centar za samostalno učenje španskog jezika, namijenjen svima koji se zanimaju za španski jezik i kulturu vezanu za španski govorni izraz. Rad učionice bi koordinirao Institut Cervantes, institucija osnovana u Španiji 1991. godine.

 

Tokom susreta razgovarano je o jačanju veza putem različitih modela akademske i kulturne saradnje, kao i o mogućim oblicima saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Kraljevine Španije u BiH.

Susret je završen iskazanom obostranom spremnošću i otvorenošću za jačanje dosadašnje saradnje, koja je ocijenjena izuzetno uspješnom.

Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadorice Kraljevine Španije | Akademska saradnja i podrška studiju španskog jezika