Istraživačka infrastruktura za religijske studije RESILIENCE (VIDEO)

RESILIENCE

RESILIENCE NA BALKANU

Prof. dr. Ahmet Alibašić zajedno sa drugim članovima RESILIENCE tima Univerziteta u Sarajevu govore o značaju RESILIENCE infrastrukture za balkanski region, sa osvrtom na nekoliko najvažnijih zaključaka RESILIENCE webinara iz februara 2021. godine, pod naslovom „Posebne karakteristike religijskih studija i istraživanja na Balkanu“.

 

DOPRINOS BOSNE I HERCEGOVINE RESILIENCE INFRASTRUKTURI

U ovom videu, bh. učesnici RESILIENCE projekta govore o doprinosu Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica za RESILIENCE infrastrukturu, te religijske studije i istraživanja u regionu i Evropi.

 

DIGITALIZACIJA I INTERDISCIPLINARNOST

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor Univerziteta u Sarajevu govori o značaju digitalizacije i interdisciplinarnog pristupa religijskim studijama i istraživanjima.