Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

ZELENO PODUZETNIŠTVO E-PORTALA I ANDROID APLIKACIJE

Online promocija i trening  „Zeleno poduzetništvo e-portala i android aplikacije"  razvijene u okviru „BUGI” projekta će biti održan u četvrtak 27.05. 2021. godine, sa početkom u 13,30 časova putem Google Meet platforme.
Svi zainteresovani treba da se prethodno prijave na e-mail:  urbanapoljoprivreda@ppf.unsa.ba
 (prijave do 26.05.2021. Godine)