Pedagoški fakultet

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje - Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog  Fakulteta Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke  Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od  26. 2. 2020. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE

K O N K U R S 

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

  1. Naučna oblast Metodika nastave tehničkog odgoja - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme