Propis

Pravilnik o upravljanju ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu