Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group

Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group

Virtuelni skok sa Starog mosta proglašen najboljim

Rad koji opisuje virtuelni skok sa Starog mosta u Mostaru, a koji je u ime Sarajevo Graphics Group prezentirala prof. dr. Selma Rizvić, proglašen je najboljim radom na konferenciji Visual Heritage - Graphics and Cultural Heritage VH-GCH 2018, koja je održana u Beču od 12. do 15. novembra 2018. godine.
Ova nagrada predstavlja izuzetan uspjeh za Sarajevo Graphics Group koja djeluje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, jer je Graphics and Cultural Heritage (GCH) najvažnija evropska konferencija vezana za upotrebu ICT tehnologija u prezentaciji kulturnog naslijeđa. 
Naslov rada je VR Video Storytelling for Intangible Cultural Heritage Preservation, a ko-autori su Elmedin Selmanović,  Selma Rizvić, Carlo Harvey, Dušanka Bošković, Vedad Hulusić, Malek Chahin i Sanda Šljivo.
U radu se opisuje projekat virtuelnog skoka sa Starog mosta u Mostaru koji je u prethodnim sedmicama pobudio pažnju medija i javnosti u Bosni i Hercegovini. 
Prezentira se metodologija interaktivnog digitalnog pripovijedanja u 360 videu kao alatka za predstavljanje nematerijalnog kulturnog naslijeđa.
Rad će biti proširen i objavljen u respektabilnom žurnalu ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH).
 

Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group
Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group
Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group
Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group
Veliki međunarodni uspjeh prof. dr. Selme Rizvić i Sarajevo Graphics Group