UNSA: Predstavljanje edukativnih programa na Elettra Sincrotrone Trieste

UNSA: Predstavljanje edukativnih programa na Elettra Sincrotrone Trieste

Predstavljanje edukativnih programa za Zapadni Balkan na Elettra Sincrotrone Trieste iz oblasti radijacijske obuke (SYRTEP-WB) i stažiranja (SYRIP-WB), doktorskih i postdoktorskih stipendija iz oblasti sinhrotrone radijacije i primjene bit će održano 18. februara 2020. godine sa početkom u 9:30 u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj događaj ima za cilj podsticanje naučne saradnje između zemalja Zapadnog Balkana kroz obuku istraživača na doktorskom i postdoktorskom nivou. Na sastanku će biti predstavljene mogućnosti koje nudi Elettra i slobodno elektronski laser Fermi@Elettra u Trstu, Italija, kao i mogućnosti koje su otvorili SYRTEP-WB i SYRIP-WB.

Obje inicijative, SYRTEP-WB i SYRIP-WB, imaju za cilj pružanje podrške mladim naučnicima koji djeluju u područjima nauke o materijalima, fizike, inženjerstva i životnih nauka (life sciences). SYRTEP-WB i SYRIP-WB će nuditi stipendije studentima doktorantima i istraživačima na postdoktorskom nivou, potičući ih da savladaju tehnike sinhrotronskog zračenja primjenjujući ih na svoje specifične istraživačke interese.

Događaj organizira Elettra Sincrotrone Trieste u saradnji sa Ambasadom Italije u BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Univerzitetom u Sarajevu.

Elettra Sincrotrone Trieste je međunarodni multidisciplinarni istraživački centar koji djeluje kao korisničko postrojenje, a sadrži 2.0/2.4 GeV sinhrotronski svjetlosni izvor (Elettra) treće generacije, slobodno elektronski laser (FERMI@Elettra) i razne laboratorije za podršku. 

Više informacija dostupno je na: https://www.elettra.trieste.it/.

Predstavljanje će biti organizirano na engleskom jeziku bez prijevoda. 

Elettra Sincrotrone Trieste
 

Dodatak