U Informativnom centru o MKSJ Sarajevo održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U Informativnom centru o MKSJ Sarajevo održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnog krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo održano je predavanje za 120 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Za studente su organizovana dva akademska časa nastave od strane šefice Odsjeka za Informativni centar o MKSJ Mile Eminović-Rizvanović i predstavnika Ureda Sekretarijata Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u BiH Almira Alića.
U toku predavanja studenti su se upoznali sa osnovama međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, kao i sa mandatom, nadležnostima i značajem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i mandatom nedavno otvorenog Informativnog centra o MKSJ Sarajevo.
U sklopu trodnevne posjete i predavanja studentima je prezentirana i stalna izložbena postavka „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ“, a studenti su obišli i autentičnu sudnicu Haškog tribunala.
Organiziranje predavanja za studente Pravnog fakulteta predstavlja jednu od aktivnosti koju su Grad Sarajevo i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu dogovorili potpisivanjem Memoranduma o saradnji u junu ove godine.

Izvor: Sarajevo.ba